het koor Korfé van Terschelling zong bij de opening